Dittel KRT 2

Základní délky:

KRT 2-1: 1600,- Kč

KRT 2-2: 1480,- Kč

KRT 2-3: 1210,- Kč

KRT 2-4: 1140,- Kč

KRT 2-5: 2100,- Kč